ENS HAN VISITAT EN JOSEP SANCHO (CLARINET) I L'ACTOR ARMANDO BONET QUE HAN FET L'ESPECTACLE CONTRAPU