FOTOPERSONATGES ASS.FOTOGRAF DEL CENTRA EXCURSIONISTA